RSS

Zbiornik 5000l olej opałowy

unfa


Temat: Zawiadomienie o zmianie SIWZ


Czy zakres ?wiadczenia nie może być większy niż wymagany w SIWZ ??? - oczywi?cie zależy od rodzaju zamówienia ale ja stoję na stanowisku że i owszem ...


- Zamawiasz usługi ochroniarskie - wymagasz postawienia dwóch ochroniarzy w obiekcie. W ofercie masz wpisane, że dostaniesz 300 ochroniarzy - przyjmujesz ?
- Wymagasz jednorazowej dostawy 5000 litrów oleju opałowego (takiej pojemno?ci masz zbiornik) - wykonawca oferuje 10 000 litrów - przyjmujesz? Dokupisz sobie drugi zbiornik ?
- Wymagasz samochodu 5 osobowego - dostajesz ofertę na 7,9,49 - osobowy - przyjmujesz ?

Jeżeli piszę w SIWZ, że co? ma spełniać warunki minimalne to znaczy, że może być więcej; jeżeli piszę, że maksymalne to znaczy, że może być mniej. A je?li wymagam dokładnie to ani mniej ani więcej - i tyle - żadnych absurdów.
Źródło: noweprzetargi.owg.pl/forum/viewtopic.php?t=863Temat: Kocioł-zbiornik?

Czy są jakieś przepisy lub wymagania techniczne określające max odległość zbiorników z olejem opałowym od kotła??? Tak są

Czy jeśli zbiorniki będą w innym pomieszczeniu oddalone od kotła o około 12 m (rurki łączące poszłyby nad stropem) wszystko będzie ok? :-? Będzie dobrze. Pomieszczenie to musi spełniać określone warunki.
Pomieszczenie musi być z wentylacją, bez kratki ściekowej dobrze jest dać grzejnik itd.
Coś znalazłem:
"Magazynowanie w budynku więcej niż 5000 dm3 oleju opałowego możliwe jest tylko w wydzielonym i przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Magazyn opału powinien być wydzieloną strefą pożarową i być oddzielony od sąsiednich pomieszczeń przegrodami budowlanymi o odporności ogniowej co najmniej 240 minut dla ścian i stropów oraz 120 minut dla zamknięć otworów. Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz i mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut. W razie awarii, pomieszczenie magazynowe musi przejąć i zatrzymać, w przestrzeni lub wannie wychwytującej, 2/3 objętości oleju wyciekającego z baterii zbiorników, a w przypadku jednego zbiornika - całej objętości magazynowej cieczy. Przestrzeń wychwytującą może stanowić całe pomieszczenie magazynowe, jeżeli progi w drzwiach są dostatecznie wysokie i nieprzesiąkliwe dla oleju opałowego. Wannę wychwytującą można też uzyskać poprzez zastosowanie zbiornika dwupłaszczowego.
Pomieszczenie magazynu powinno mieć sprawną wentylację, zapewniającą 2-4 wymian powietrza na godzinę.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=22224


Temat: Kocioł olejowy a zbiornik
Ojej znów dłuższa odpowiedź :-).
Po kolej:
Zbiornik moze znajdować się w pomieszczeniu kotla pod warunkiem, że ma do 1000 l pojemności. Od 1000 l do 5000 l powinien znajdować się w innym pomieszczeniu, ale pomieszczenie to może być równiez wykorzystywane do innych celów np. może to być garaż.
Powyżej 5000 l musi to juz być TYLKO i wylącznie pomieszczenie przeznaczone dla zbiornika na olej opałowy i nie moze w nim nic innego się znajdować. W "warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie" jest tylko podzial 1000 i powyżej 1000 l. Ale istnieje jeszcze coś takiego jak wiedza techniczna i m.in. jest to publikacja "Warunki techniczne wykonania i odbioru kotloni na paliwa gazowe i olejowe". Co ważniejsze książka jest zalecona do stosowania przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa. Tam znajduje się też ten podzial.

Teraz troszke praktyki, przy domu do 150 m2, dobrze "trzymajacym" cieplo, 1600 litrow oleju moze starczyc na caly sezon, dlatego jest to sensowna wartosc. Zbiorniki podziemne (zakopywane) sa droższe a ich polożenie (szczelna podziemna wanna lub koniecznosci zakupu zbiornika dwupłaszczowego, oddech itp) jeszcze podraża inwestycję. Dlatego na Waszym miejscu unikalbym tej koniecznosci. Zbiornik 1600 l ma wymiary około 70/70/220, (ta ostatnia to wysokość). Jesli do tego dodamy obowiązkową scianki na "wychwyt" oleju, daje nam to teren zabrany przykładowo z garażu o pow. 1 m2. czy to dużo ?? Bardzo malo. Czy wygodniej ?? Sami określcie.

Według mnie ukladanie zbiorników podziemnych przy domku jednorodzinnym to absurd. Po pierwsze odleglości jakie powinny zachować od sąsiednich budynków wynoszą:
20 m od budynków o konstrukcji palnej
10 m od budynków o konstrukcji niepalnej
15 m od sieci elektryczej - zycze powodzenia przy spełnieniu tych wymagań na dzialce budowlanej domku jednorodzinnego :D :D :D
Po drugie mocowanie zbiornika - jesli nie bedzie bardzo dobre, to po wiekszych deszczach zbiornik Wam po prostu wypłynie.
Po trzecie szczelność i wiążące się z tym ryzyko - jęsli po deszczu okaże się, że zbiornik przecieka ochrona środowiska może Was ukarać kilkudziesięciotysięcznym mandatem
Po czwarte konieczność wykonania właściwego odpowietrzenia o odpowiedniej wysokości

Darek W. - zgodnie z prawem masz zbiornik usytuowany nieprawidlowo.. Reguluje to paragraf 137 ust.1 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=10161


Temat: Budowa lakierni
Formalnie dla każdego urządzenia w warsztacie w tym także kabiny lakierniczej konieczne jest posiadanie : DTR, instrukcji obsługi w języku polskim. skróconej instrukcji obsługi umieszczonej na panelu przednim lub przy wejściu z boku, Instrukcji postępowania na wypadek awarii, instrukcji postępowania na wypadek pożaru. Deklaracji zgodności z Dyrektywą Maszynową UE tj. zgodności urządzenia z normami PN-EN szczególnie z normą PN-EN 13555. Gdy nie ma deklaracji konieczne jest indywidualne opracowanie oceny zagrożenia wybuchem lub pożarem kabiny lakierniczej w trakcie realizowanego procesu i jej przestrzeni zewnętrznej. Jeszcze Certyfikat CE na podzespoły ruchome i elektryczne. Krajowa Homologacja na palnik szczególnie gazowy i protokół z jego instalacji i kalibracji wystawiony przez specjalistę z uprawnieniami ( także z badania szczelności przyłącza ) W przypadku oleju opałowego certyfikat na zbiornik dwupłaszczowy. Jak w lakierni są kotary działowe to certyfikat na nierozprzestrzeniane ognia dla użytego materiału. Większość renomowanych firm robi kotary z plandeki samochodowej w kolorze wybranym przez inwestora a ta ... nie ma takiego certyfikatu tak jak i przezierny pas wklejany z zasady centralnie do kotary.

Opłaty środowiskowe. Koneczne jest posiadanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów stałych a 30 dni przed uruchomieniem lakierni lub zmianą kluczowych urządzeń ( np wprowadzenie kabiny do układu technologicznego lub zmianą starego urządzenia na nowe ) uzyskanie pozwolenia na emisję gazów i pyłow do powietrza. Pierwsze pozwoenie wydaje Starostwo Powiatowe, lub Urząd Miasta, drugie WIOŚ lub terenewy przedstawiciel środowiskowy. W przypadku małego zużycia materiałów chemicznych w firmie ( wszystkich - łącznie z płynem do spryskiwaczy samochodowych i benzyną do mycia części ! ) wystarcza zgłoszenie. koszt opracowania do 1000 zł. Przy zużyciu pow, 1 tony rocznie lub przekroczeniu określonego poziomu LZO wymagane jest uzyskanie pozwolenia ( ważne maks. 10 lat ) koszt opracowania do 3 000 zł. W przypadku konieczności opracowania jednego i drugiego trzeba posiadać pozwolenie zintegrowane maks. koszt 5000 zł. Do tego Co roczne opłaty środowiskowe zależne od ilości wprowadzanych gazów i odpadów stałych. Od 260 - 2800 zł. Gdy narzucone zostaną pomiary startowe emisji i kontrola co 12- mc to dodatkowo ok. 2500 za każdy emiter. Kabina ma dwa ! Jeszcze gdy zatrudniony zostanie pracownik to pomiar NDS, I HAŁASU na stanowisku pracy dla SANEPIDu ok. 4000 zł ( chyba że jest mniej substancji do oznaczenia ). Jeszcze coroczna legalizacja gaśnic i obowiązkowe pomiary elektryczne dla wszystkich stacjonarnych urządzeń elektrycznych ... lub wydzielonych obwodów ! Szczególnie dla podnośników i sprężarki podlegającej zgłoszeniu do UDT ( w sprężarce zbiornik ! ) i prowadzeniu książki przeglądów. Przeglądy podnośników są obowiązkowe raz na kwartał, a raz w roku podlegają kontroli i dopuszczeniu do dalszego użytkowania ).
Źródło: lakierowanko.info/viewtopic.php?t=1680


Temat: Ogrzewanie olejowe
Ponieważ w tym poście napisano sporo .... nieprawdy, postaram sie Wam pokrótce przyblizyc obowiązujące przepisy, dokłądnie proponuję w szczególnosci fefcie i AndrzejowiS, apoznać sie z zapisami dziau IV rozdziału 4 Dz.U. nr 75 z 2002 r. warunki techniczne jakim powinny odpowiadac budynki ...

1. andrzej 100 [i]§ 137. 1. Magazynowanie oleju opałowego o temperaturze zapłonu powyżej 55°C może się odbywać w bezciśnieniowych, stałych zbiornikach naziemnych i podziemnych przy budynku lub w przeznaczonym wyłącznie na ten cel pomieszczeniu technicznym w piwnicy lub na najniższej kondygnacji nadziemnej budynku, zwanym dalej „magazynem” oleju opałowego

2. fefta i AndrzejS § 137. 2. Pojedyncze zbiorniki lub baterie zbiorników w magazynach oleju opałowego w budynku powinny być wyposażone w układ przewodów do napełniania, odpowietrzania i czerpania oleju oraz w sygnalizator poziomu napełnienia, przekazujący sygnał do miejsca, w którym jest zlokalizowany króciec do napełniania.

4. W magazynie oleju opałowego powinna być wykonana, na części lub całości pomieszczenia, izolacja szczelna na przenikanie oleju w postaci wanny wychwytującej, mogącej w przypadku awarii pomieścić olej o objętości jednego zbiornika.

5. Dopuszcza się w pomieszczeniu, w którym są zainstalowane kotły na olej opałowy, ustawienie zbiornika tego oleju o objętości nie większej niż 1 m3 pod warunkiem:

1) umieszczenia zbiornika w odległości nie mniejszej niż 1 m od kotła,

2) oddzielenia zbiornika od kotła ścianką murowaną o grubości co najmniej 12 cm i przekraczającą wymiary zbiornika co najmniej o 30 cm w pionie i o 60 cm w poziomie,

3) umieszczenie zbiornika w wannie wychwytującej olej opałowy.

6. Wanna wychwytująca, o której mowa w ust. 4 i 5 pkt 3, nie jest wymagana w przypadku stosowania zbiorników oleju opałowego o konstrukcji uniemożliwiającej wydostawanie się oleju na zewnątrz w przypadku awarii, w tym typu dwupłaszczowego.


Mój komentarz - odbieram obiekty budowlane i pow. pkt 6 na razie spełniają tylko zbiorniki dwupłaszczowe (nie spotkałem się z podobnym certyfikatem na zbiornik jednopłaszczowy), także zbiornik jednopłaszczowy zawsze powinien byc w szczelnej wannie.

7. Magazyn oleju opałowego powinien być wyposażony w;

1) wentylację nawiewno-wywiewną zapewniającą od 2 do 4 wymian powietrza na godzinę,

2) okno lub półstałe urządzenie gaśnicze pianowe.

8. W magazynie oleju opałowego może być stosowane wyłącznie centralne ogrzewanie wodne.

9. Stosowane do magazynowania oleju opałowego zbiorniki, wykładziny zbiorników oraz przewody wykonane z tworzywa sztucznego powinny być chronione przed elektrycznością statyczną, zgodnie z warunkami określonymi w Polskich Normach dotyczących tej ochrony.


Mój komentarz - półstałe urządzenie gaśnicze jest nowością, obecną dopiero w tej noweli rozporządzenia (w starych warunkach nie było tego zapisu). Można spróbowac się od tego wykpić, ponieważ .... na razie brakuje certyfikowanych urządzeń tego typu na rynku (mój stan wiedzy na 10.12.2003 r.).


Mój komentarz - dodam jeszcze, że zbiorniki powyżej 1000 dm3 do 5000 dm3 mogą znajdować się w innym pomieszczeniu technicznym, nie będącym pomieszczeniem kotłowni np. w garażu. Zbiorniki powyzej 5000 dm3 należy sytuować TYLKO I WYŁĄCZNIE w osobnych, przeznaczonych WYŁĄCZNIE do tego celu pomieszczeniach.

Ponadto nalezy pamiętać, ze kotłownia olejowa o mocy powyzej 30 kW powinna być wydzielona pozarowo m.in. dzrwiami o odporności ogniowej EI 30 minut. Podobnie magazyn oleju powinien byc wydzielony pożarowo m.in. drzwiami o odporności ogniowej EI 60 minut.

Co do pieców. Nie jestem tu nadzwyczajnym fachowcem, ale krąży opinia, że Viessmany sa najlepsze. Polecam tez piece ze stali (seria Calora lub Vitolla nie Calorond lub Vitorond) chocby z uwagi na wyzej przytoczone wypowiedzi, oraz fakt, ze piec stalowy jest ewidentnie cichszy od pieca żeliwnego. Tak twierdzą instalatorzy, ja miałem okazję sprawdzić tylko na dwóch piecach (nie wliczam w to odbieranych przezemnie potworow o mocy od 60 kW w góre - a tylko takie kotłownie odbieram). Poprawnie wykonana kotłownia nie ma najmniejszego prawa śmierdzieć :D . No coż, jak ktos zrobi sobie wlot paliwa bezpośrednio w kotłowni, czytaj przez kurek zbiornika, do tego nie wykona odpowietrzenia zbiornika na zewnątrz .... to sam się prosi o problemy i zapach oleju w całym domu.
strażak
Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=14263


Temat: Wielkość kotłowni olejowej - pomóżcie!
Magazyn opału

Magazynowanie w budynku więcej niż 5000 dm3 oleju opałowego możliwe jest tylko w wydzielonym i przystosowanym do tego celu pomieszczeniu. Magazyn opału powinien być wydzieloną strefą pożarową i być oddzielony od sąsiednich pomieszczeń przegrodami budowlanymi o odporności ogniowej co najmniej 240 minut dla ścian i stropów oraz 120 minut dla zamknięć otworów. Drzwi muszą otwierać się na zewnątrz i mieć odporność ogniową co najmniej 60 minut. W razie awarii, pomieszczenie magazynowe musi przejąć i zatrzymać, w przestrzeni lub wannie wychwytującej, 2/3 objętości oleju wyciekającego z baterii zbiorników, a w przypadku jednego zbiornika - całej objętości magazynowej cieczy. Przestrzeń wychwytującą może stanowić całe pomieszczenie magazynowe, jeżeli progi w drzwiach są dostatecznie wysokie i nieprzesiąkliwe dla oleju opałowego. Wannę wychwytującą można też uzyskać poprzez zastosowanie zbiornika dwu płaszczowego. Pomieszczenie magazynu powinno mieć sprawną wentylację, zapewniającą 2-4 wymian powietrza na godzinę.

Magazyn oleju opałowego

Jednym z problemów pojawiających się przy budowie kotłowni olejowej jest zmagazynowanie niezbędnej ilości oleju opałowego. Magazyn oleju opałowego musi spełniać szereg wymagań związanych z ochroną środowiska , wymogami BHP i przepisami ppoż. W zależności od lokalizacji zbiorników występują:

zbiorniki naziemne, zbiorniki podziemne,

zbiorniki w pomieszczeniu magazynowym.

W przypadku zbiorników naziemnych i podziemnych, ich lokalizację określają odrębne przepisy. Podają one ich lokalizację w stosunku do budynków, sieci elektrycznej, gazociągów, torów kolejowych itp. Zbiorniki winny być zabezpieczone przed wydostaniem się oleju do gruntu oraz wyposażone w urządzenia umożliwiające okresową kontrolę stanu szczelności. Z uwagi na parafinowanie oleju w niskich temperaturach, zbiorniki podziemne i naziemne powinny posiadać urządzenia umożliwiające utrzymanie dodatnich temperatur oleju (ok. 5-6 st. C). Najczęściej stosowanym rozwiązaniem składowania olejuzbiorniki zlokalizowane w pomieszczeniach magazynowych. W pomieszczeniach tych dopuszcza się składowanie oleju wyłącznie w bezciśnieniowych zbiornikach lub bateriach takich zbiorników. Powinny być wyposażone w układ napełniania, odpowietrzania i czerpania paliwa.

Pomieszczenia magazynowe muszą spełniać wymagania określone w przepisach rozporządzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W przypadku składowania w budynku więcej niż 5000 litrów oleju opałowego konieczne jest wydzielenie pomieszczenia, które nie może być wykorzystywane do innych celów. Przepisy Ochrony Środowiska narzucają wymóg trzymania zbiorników w przestrzeni lub wannie, zajmując 2/3 objętości zbiorników. Przestrzeń może stanowić całe pomieszczenie magazynowe jeśli progi w drzwiach są dostatecznie wysokie, a podłoże odporne jest na przesiąkanie oleju. Wanna może być wykonana z blachy stalowej lub innego materiału olejoodpornego. W przypadku zbiorników dwu płaszczowych przyjmuje się, że płaszcz zewnętrzny zbiornika pełni rolę wanny wychwytującej i nie jest wymagane wykonywanie dodatkowych zabezpieczeń.

Na podstawie zarządzenia Komendanta Głównego Straży Pożarnej pomieszczenia służące do magazynowania oleju opałowego zalicza się do III kategorii niebezpieczeństwa pożarowego. W związku z tym powinny one stanowić wydzieloną strefę pożarową i oddzielone być od innych pomieszczeń przegrodami budowlanymi o odpowiedniej odporności ogniowej.

Zbiorniki polietylenowe

Oferowane na naszym rynku zbiorniki wykonane są z polietylenu wielkocząsteczkowego. Wyposażone są w gwintowane króćce umożliwiające łatwe i szczelne połączenia z systemem ssania, napełniania i odpowietrzania. Układ taki umożliwia odpowietrzenie, napowietrzenie, możliwość zabezpieczenia przepełnieniem oraz automatyczne wyrównanie poziomu oleju w zbiornikach. Konstrukcja zbiorników umożliwia łączenie ich w bloki i baterie, co pozwala na uzyskanie prawie dowolnej wielkości zapasu oleju w każdym rodzaju pomieszczenia. Wymiary zbiorników są tak dobrane, aby pozwolić na ich umieszczenie w trudno dostępnych pomieszczeniach. Chodzi tu głównie o wąskie klatki schodowe, drzwi, włazy itp. Zbiorniki polietylenowe są odporne na korozję i działanie agresywnych czynników. Nie wymagają więc konserwacji.

Źródło: forum.muratordom.pl/showthread.php?t=5557